Danh Sách Các Khóa Học Tại IPQ

STT Nội dung đào tạo Thời lượng
( ngày )
Thông tin chi tiết
1 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 2 Xem chi tiết 
2 Triển khai HTQL CL theo ISO 9001:2015 2 Xem chi tiết 
3 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ IATF 16949 3 Xem chi tiết 
4 Thực hành ứng dụng 5 Core Tools 4 Xem chi tiết 
5 Nhận thức & Thực hành đánh giá quá trình theo VDA 6.3 3 Xem chi tiết 
6 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 2 Xem chi tiết 
7 Ứng dụng- thực hành 16 công cụ sản xuất tinh gọn- LEAN Manufacturing 4 Xem chi tiết 
8 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 22001:2018 2 Xem chi tiết 
9 Triển khai HTQL ATTP theo ISO 22001:2018 2 Xem chi tiết 
10 Nhận thức chung & áp dụng HTQL Rủi ro ISO 31000 2 Xem chi tiết 
11 Thực hành áp dụng QLRR theo ISO 31010 2 Xem chi tiết 
12 Thực hành kỹ năng đánh giá nâng cao 2 Xem chi tiết 
13 Nghiệp vụ & kỹ năng QA/QC nâng cao 3 Xem chi tiết 
14 Ứng dụng 7 công cụ QA/QC (cũ & mới) trong KSCL 3 Xem chi tiết 
15 Giải quyết vấn đề hiệu quả – ứng dụng các công cụ theo AIAG 3 Xem chi tiết 
16 Ứng dụng kiểm soát chất lượng bằng SPC 3 Xem chi tiết 
17 Ứng dụng FMEA trong kiểm soát quá trình & chất lượng 2 Xem chi tiết 
18 Ứng dụng FMEA vào kỹ thuật phòng vừa sai lỗi trong sản xuất 3 Xem chi tiết 
19 Nhận thức & triển khai hệ thống Bảo trì năng suất tổng thể – TPM 3 Xem chi tiết 
20 Thực hành tốt dự án cải tiến – Kaizen 3 Xem chi tiết 
21 Ứng dụng & thực hành 16 công cụ cốt lõi LEAN 4 Xem chi tiết 
22 Quản lý chi phí hoạt động – Kiểm soát tổn thất & lãng phí 3 Xem chi tiết 
23 Ứng dụng hệ thống kế toán – Kiểm soát chi phí cấu thành & tối ưu hóa hoạt động 4 Xem chi tiết 
24 Nghiệp vụ & kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp 10 Xem chi tiết 
25 Nghiệp vụ & kỹ năng quản lý sản xuất cho quản lý cấp trung 4 Xem chi tiết 
26 Ứng dụng & thực hành Minitab căn bản 3 Xem chi tiết 
27 Ứng dụng Minitab trong nghiệp vụ QA/QC 4 Xem chi tiết 
28 Ứng dụng Minitab trong hoạt động cải tiến quá trình 4 Xem chi tiết 
29 Nhận thức & triển khai dự án cải tiến theo chu trình DMAIC 3 Xem chi tiết 
30 Đào tạo Lean Six Sigma – Đai vàng 4 Xem chi tiết 
31 Đào tạo Lean Six Sigma – Đai xanh 8 Xem chi tiết 
32 Đào tạo Lean Six Sigma – Đai đen 15 Xem chi tiết 
33 Quản trị sản xuất hiệu quả theo mô hình Lean Manufacturing 7 Xem chi tiết 
34 Thiết lập & Quản trị sản xuất hiệu quả cấp độ toàn cầu – World Class Organization 15 Xem chi tiết 

 

đăng kí

Stay updated on translation news    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Chat với chúng tôi !