Danh Sách Các Khóa Học Tại IPQ

STT Nội dung đào tạo Thời lượng
( ngày )
Thông tin chi tiết
1 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 2 Xem chi tiết 
2 Triển khai HTQL CL theo ISO 9001:2015 2 Xem chi tiết 
3 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ IATF 16949 3 Xem chi tiết 
4 Thực hành ứng dụng 5 Core Tools 4 Xem chi tiết 
5 Nhận thức & Thực hành đánh giá quá trình theo VDA 6.3 3 Xem chi tiết 
6 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 2 Xem chi tiết 
7 Ứng dụng- thực hành 16 công cụ sản xuất tinh gọn- LEAN Manufacturing 4 Xem chi tiết 
8 Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 22001:2018 2 Xem chi tiết 
9 Triển khai HTQL ATTP theo ISO 22001:2018 2 Xem chi tiết 
10 Nhận thức chung & áp dụng HTQL Rủi ro ISO 31000 2 Xem chi tiết 
11 Thực hành áp dụng QLRR theo ISO 31010 2 Xem chi tiết 
12 Thực hành kỹ năng đánh giá nâng cao 2 Xem chi tiết 
13 Nghiệp vụ & kỹ năng QA/QC nâng cao 3 Xem chi tiết 
14 Ứng dụng 7 công cụ QA/QC (cũ & mới) trong KSCL 3 Xem chi tiết 
15 Giải quyết vấn đề hiệu quả – ứng dụng các công cụ theo AIAG 3 Xem chi tiết 
16 Ứng dụng kiểm soát chất lượng bằng SPC 3 Xem chi tiết 
17 Ứng dụng FMEA trong kiểm soát quá trình & chất lượng 2 Xem chi tiết 
18 Ứng dụng FMEA vào kỹ thuật phòng vừa sai lỗi trong sản xuất 3 Xem chi tiết 
19 Nhận thức & triển khai hệ thống Bảo trì năng suất tổng thể – TPM 3 Xem chi tiết 
20 Thực hành tốt dự án cải tiến – Kaizen 3 Xem chi tiết 
21 Ứng dụng & thực hành 16 công cụ cốt lõi LEAN 4 Xem chi tiết 
22 Quản lý chi phí hoạt động – Kiểm soát tổn thất & lãng phí 3 Xem chi tiết 
23 Ứng dụng hệ thống kế toán – Kiểm soát chi phí cấu thành & tối ưu hóa hoạt động 4 Xem chi tiết 
24 Nghiệp vụ & kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp 10 Xem chi tiết 
25 Nghiệp vụ & kỹ năng quản lý sản xuất cho quản lý cấp trung 4 Xem chi tiết 
26 Ứng dụng & thực hành Minitab căn bản 3 Xem chi tiết 
27 Ứng dụng Minitab trong nghiệp vụ QA/QC 4 Xem chi tiết 
28 Ứng dụng Minitab trong hoạt động cải tiến quá trình 4 Xem chi tiết 
29 Nhận thức & triển khai dự án cải tiến theo chu trình DMAIC 3 Xem chi tiết 
30 Đào tạo Lean Six Sigma – Đai vàng 4 Xem chi tiết 
31 Đào tạo Lean Six Sigma – Đai xanh 8 Xem chi tiết 
32 Đào tạo Lean Six Sigma – Đai đen 15 Xem chi tiết 
33 Quản trị sản xuất hiệu quả theo mô hình Lean Manufacturing 7 Xem chi tiết 
34 Thiết lập & Quản trị sản xuất hiệu quả cấp độ toàn cầu – World Class Organization 15 Xem chi tiết 

 

đăng kí

Stay updated on translation news


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Chat với chúng tôi !