Công ty TNHH Tư vấn Năng suất và Chất lượng Quốc Tế (IPQ).

I. Phương pháp: 

– Chúng tôi tư vấn trên nền tảng các phương pháp, tiêu chuẩn và công cụ Quốc Tế.

– Chuyên gia được đào tạo, đánh giá đủ năng lực cho từng công cụ, phương pháp, tiêu chuẩn trước khi được triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

II. Mục tiêu:

– Lấy yêu cầu hoặc vấn đề của khách hàng làm MỤC TIÊU, IPQ sử dụng các công cụ, tiêu chuẩn, phương pháp quốc tế tư vấn để đạt được mục tiêu đó cho khách hàng.

III.Tận tâm:

Trong suất quá trình trước, trong và sau cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, IPQ luôn đặt sự hài lòng và giải quyết vấn đề cho khách hàng lên hàng đầu.

Với sứ mệnh “ Nâng cao năng suất Việt”

IPQ định hướng đóng góp vào sự nâng cao năng suất tại Việt Nam. Phương pháp tiếp cận tư vấn của IPQ lấy yêu cầu của khách hàng về năng suất và chất lượng là mục tiêu, và sử dụng các phương pháp quốc tế ( TOC; Lean; Six Sixma; IATF; ISO;…)  để tư vấn. Với đội ngũ chuyên gia đã được đào tạo đầy đủ và vững chắc về các phương pháp cải tiến năng suất và chất lượng Quốc Tế, IPQ sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất và chất lượng để bền vững phát triển, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hướng tới mục tiêu năng suất của khách hàng

IPQ đã cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ trong những năm qua, và trở thành người đồng hành tin cậy cùng các doanh nghiệp. Ngoài ra IPQ đã và đang trở thành một đối tác của các hiệp hội, tham gia góp ý đề án cải tiến năng suất Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 của Chính Phủ.
IPQ cùng với các doanh nghiệp nâng cao năng suất Việt Nam, tham gia vào thị trường Quốc Tế.