Tại IPQ Consulting, chúng tôi có cách tiếp cận đồng bộ & toàn diện để hiểu về tổ chức giúp chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp thúc đẩy sứ mệnh của bạn. IPQ nghiên cứu các mục tiêu, nỗi đau, hệ sinh thái kinh doanh và đội nhóm của tổ chức.
Chuyên gia IPQ cung cấp kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ cần thiết để tăng cường tất cả các khía cạnh thuộc tổ chức của bạn:
– Xác định và bồi dưỡng nhân sự, tái cấu trúc hoạt động và định hình văn hóa “tổ chức vận hành xuất sắc”.
– Phát triển các chiến lược thực tế, tạo ra cách thức mạnh mẽ, thiết thực để đo lường và quản lý hiệu suất của tổ chức.
Tất cả với mục tiêu tạo ra tác động & hiệu quả phát triển bền vững dẫn đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp cạnh tranh.
 
 
 
Khám phá các giải pháp độc lập hoặc tổng thể & dịch vụ của IPQ Consulting sẽ tạo ra sự thay đổi mà tổ chức của bạn cần để đạt được hiệu suất cao.

Tiếp nhận yêu cầu báo giá

Đối với khách hàng lần đầu tiên!

    Khách hàng có giá trị của chúng tôi

    Một số Khách hàng mới nhất của chúng tôi

    Tin tức mới nhất từ blog

    Khám phá tất cả thông tin mới nhất về ngành dịch thuật