ISO 9001 Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS)

 

Lợi ích của việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

 • Giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp hơn trong thị trường của bạn.
 • Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng
 • Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực
 • Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình sẽ cắt giảm được các lỗi, giúp tăng lợi nhuận
 • Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn
 • Có được nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ

ISO 9001 là gì?

          Một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp bạn theo dõi, quản lý thường xuyên chất lượng trong tất cả quá trình vận hành.

Là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận một cách rộng rãi trên toàn thế giới, tiêu chuẩn ISO 9001 đã vạch ra những cách để đạt được cũng như tiêu chuẩn hoạt động đánh giá và dịch vụ nhất quán. Với ISO 9001 bạn có thể thực hiện những quá trình cho phép bạn cải thiện cách bạn vận hành ở mọi lĩnh vực.

ISO 9001 cung cấp các nguyên tắc đảm bảo cách tiếp cận thông thường đối với việc quản lý tổ chức của bạn để luôn làm hài lòng khách hàng và các bên liên quan khác. Nói một cách đơn giản, ISO 9001 cung cấp nền tảng cho các quá trình và nhân sự để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ hiệu quả theo thời gian .

ISO 9001 áp dụng được cho tất cả quy mô của các Doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn với các loại hình dịch vụ, sản xuất, thương mại…

Lịch sử ISO 9001:

Quá trình hình thành sơ lược như sau :

1956 Bộ Quốc Phòng Mỹ thiết lập hệ thống MIL – Q9858, nó được thiết kế như là một chương trình quản trị chất lượng.

1963, MIL-Q9858 được sửa đổi và nâng cao.

1968, NATO chấp nhận MIL-Q9858 vào việc thừa nhận hệ thống bảo đảm chất lượng của những người thầu phụ thuộc các thành viên NATO (Allied Quality Assurance Publication 1 – AQAP – 1)

1970, Bộ Quốc Phòng Liên Hiệp Anh chấp nhận những điều khoản của AQAP – 1 trong Chương trình quản trị Tiêu chuẩn quốc phòng, DEF/STAN 05-8.

1979, Viện Tiêu Chuẩn Anh Quốc (British Standards Institute – BSI) đã phát triển thành BS 5750, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quản trị đầu tiên trong thương mại.

1987, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa – ISO – chấp nhận hầu hết các tiêu chuẩn BS 5750 và ISO 9000 được xem là những tài liệu tương đương như nhau trong áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quản trị.

1987, Ủy ban Châu Âu chấp nhận ISO 9000 và theo hệ thống Châu Âu EN 29000.

1987, Hiệp hội kiểm soát chất lượng Mỹ (ASQC) và Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI) thiết lập và ban hành hệ thống Q-90 mà bản chất chủ yếu là ISO 9000.

1997 tới nay ISO 9000 được soát xét và ban hành lại qua các năm 1994; 2000; 2008 & 2015.

Lộ trình quản lý chất lượng ISO 9001 cho Công ty bạn?

Cho dù quy mô và loại hình doanh nghiệp bạn như thế nào đều có thể xây dựng được một Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.

 • Xác định yêu cầu/ nhu cầu xây dựng ISO 9001
 • Tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp.

Có rất nhiều doanh nghiệp tư vấn về ISO 9001, IPQ chúng tôi cũng là một doanh nghiệp cung cấp về dịch vụ này.

 • Triển khai tư vấn xây dựng & áp dụng
 • Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng của Doanh nghiệp bạn so với yêu cầu ISO 9001, từ đây xây dựng phương án tư vấn.
 • Tiến hành các khóa đào tạo.
 • Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý phù hợp với Công ty bạn nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Ban hành áp dụng.
 • Đánh giá nội bộ và khắc phục, cải tiến.
 • Đánh giá chứng nhận:

Hiện nay có hai nhóm doanh nghiệp chứng nhận ( doanh nghiệp chứng nhận theo công nhận trong nước hoặc chứng nhận theo công nhận quốc tế). Công ty tìm kiếm và lựa chọn đơn vị chứng nhận phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mình.

 • Duy trì và cải tiến hệ thống liên tục.

Bối cảnh bên ngoài và nội bộ Công ty luôn thay đổi, do vậy Hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp bạn cũng cần duy trì và cải tiến liên tục cho phù hợp bối cảnh giúp cho Doanh nghiệp đạt được mục tiêu và thỏa mãn khách hàng. 

Dịch vụ của IPQ.

          IPQ chúng tôi với các chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 trên mười lăm năm, đã thực hiện triển khai tư vấn và đào tạo cho nhiều doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước từ Bắc vào Nam với các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Hiện chúng tôi cung cấp cả dịch vụ tư vấn và dịch vụ đào tạo cho ISO 9001. Quý doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ IPQ.