Kiểm soát phát triển sản phẩm

Kiểm soát thiết kế và phát triển sản phẩm

Lập kế hoạch chất lượng sản phẩm, là một cách tiếp cận đã được chứng minh để phát triển một sản phẩm mới được sản xuất với khối lượng lớn và theo các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, thời gian và chi phí.

Nhiều người nói rằng “thiết kế và phát triển không phải là tuyến tính, vì vậy rất khó để định dạng hóa”. Điều đó rất đúng, nhưng có nhiều cách để quản lý nó như một loạt các bước quá trình.

Trong ISO 9001:2015, khoản 8.3 yêu cầu “Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình thiết kế và phát triển phù hợp để đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.” Và nó xác định các yêu cầu cho:

  • Lập kế hoạch
  • Các đầu vào
  • Kiểm soát
  • Các đầu ra
  • Quản lý các thay đổi

Công cụ APQP tuân theo cùng một cách tiếp cận có cấu trúc nhưng đi sâu hơn và nó được gọi là Kế hoạch chất lượng sản phẩm ‘nâng cao‘.

APQP được phát triển trong ngành công nghiệp ô tô bởi AIAG (hầu như tất cả các nhà cung cấp phụ tùng ô tô cấp 1 đều phải thực hiện phương pháp này). Các nhà sản xuất ô tô lớn đã chính thức hóa một loạt các bước quá trình mà họ mong đợi các nhà cung cấp của họ tuân theo. Nó cũng đã được áp dụng trong các môi trường khác với các yêu cầu toàn diện tương tự với thành công lớn. Mục tiêu là tối đa hóa năng lực cung cấp sản phẩm mới sẽ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Những hoạt động và cột mốc quan trọng nào tạo nên Kế hoạch chất lượng sản phẩm nâng cao (APQP)?

6 hoạt động có thể được trình bày như sau:

1. Lập kế hoạch

1.1 Đầu vào: đề xuất / yêu cầu của khách hàng, thông tin lịch sử về các sản phẩm tương tự, mục tiêu của công ty …

1.2 Kết quả đầu ra: một kế hoạch chi tiết bao gồm các mục tiêu về thiết kế và chất lượng / độ tin cậy, thông tin quy trình sơ bộ và các tính năng sản phẩm sơ bộ.

2. Thiết kế &phát triển sản phẩm

2.1 Đầu vào: bước 1.2.

2.2 Đầu ra: FMEA thiết kế, phân tích DFM, bản vẽ và nguyên mẫu đầu tiên, thông số kỹ thuật vật liệu, đánh giá và xác minh, yêu cầu đối với thiết bị thử nghiệm….

3. Thiết kế và phát triển quy trình

3.1 Đầu vào: bước 1.2 và 2.2.

3.2 Kết quả đầu ra: lưu đồ quá trình, FMEA quá trình, hướng dẫn quy trình, đánh giá hệ thống chất lượng và kế hoạch kiểm soát sơ bộ…

4. Xác nhận sản phẩm & quá trình

4.1 Đầu vào: bước 1.2, 2,2 và 3.2.

4.2 Kết quả đầu ra: một quá trình sản xuất thử nghiệm đã trải qua các bước được nêu ở trên và trải qua quá trình thử nghiệm & kiểm tra, đánh giá chi tiết các kết quả.

5 & 6. Sản xuất hàng loạt + phản hồi, hành động khắc phục…

    5.1 Đầu vào: bước 1.2, 2,2, 3.2 và 4.2.

    5.2 Kết quả đầu ra: áp dụng những gì đã học được ở bước 4 để tiến gần hơn đến các mục tiêu của bước 1. Mục tiêu là sẵn sàng cho việc ra mắt sản xuất.

Yêu cầu từ phía khách hàng của APQP: PPAP

Không phải tất cả các nhà sản xuất đều muốn thực hiện tất cả các kỹ thuật cần thiết để tuân thủ cách tiếp cận APQP. Sự cám dỗ để bỏ qua các bước và đi thẳng vào sản xuất (có nguy cơ cao hơn) có thể khá mạnh mẽ…

Làm thế nào để khách hàng giám sát xem nhà cung cấp có áp dụng APQP hay không? Họ chỉ cần yêu cầu và phê duyệt các sản phẩm được cung cấp (ví dụ: đầu ra) của APQP – thường được gọi là PPAP – Quá trình phê duyệt sản xuất.

Có một hướng dẫn cho nó (từ AIAG). Và, cũng giống như APQP, cách tiếp cận tương tự được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

APQP được xem là “công cụ cốt lõi”

Theo quan sát của IPQ, tất cả các nhà cung cấp cấp 1 cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ và châu Âu phải được chứng nhận IATF 16949. Tiêu chuẩn đó yêu cầu sử dụng APQP, không có cách nào khác thay thế.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, bạn đang làm thế nào với quá trình phát triển sản phẩm mới của tổ chức mình?

*****

IPQ chúng tôi tin rằng hầu hết các Khách hàng phát triển các sản phẩm mới hay tùy chỉnh có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ cách tiếp cận có cấu trúc như vậy. Đương nhiên, nó đòi hỏi phải làm việc chặt chẽ với nhà sản xuất và hiểu các quá trình của họ, và điều đó có thể khó khăn. Nhưng tuân theo nguyên tắc này chỉ làm tăng cơ hội thành công.

Bạn đã thiết lập một cách tiếp cận có ý nghĩa cho nhu cầu của bạn (với mức độ phù hợp của hệ thống phòng ngừa)? Nó có cho phép giảm đáng kể các vấn đề về chất lượng và thời gian một khi hàng hóa được đưa vào sản xuất hàng loạt không? => Hãy để các chuyên gia IPQ hỗ trợ tổ chức của bạn thiết lập một hệ thống kiểm soát hoàn chỉnh!!!

Không tìm thấy

Dường như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.

Chat với chúng tôi !