Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

ISO 22000 là gì?

ISO 22000: 2018 là tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc tế mới được sửa đổi, thiết kế để hài hòa trên quy mô toàn cầu, các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong chuỗi thực phẩm.

ISO 22000 kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để cung cấp khuôn khổ hiệu quả cho việc phát triển, triển khai, giám sát và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo bối cảnh về rủi ro kinh doanh của tổ chức nói chung..

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức muốn thực hiện hệ thống bảo đảm cung cấp sản phẩm an toàn, bất kể quy mô hay tham gia vào khía cạnh nào của chuỗi thực phẩm.

Lịch sử tiêu chuẩn ISO 22000

– Thực phẩm là một sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Việc để xảy ra các sự cố liên quan đến thực phẩm dẫn đến hậu quả chết người là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng.
– Do đó Doanh nghiệp, người tiêu dùng đều mong muốn sản phẩm thực phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được 02 tiêu chí.

 1. Sản phẩm thực phẩm phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến.
 2. Sản phẩm thực phẩm phải an toàn.

– Các điều kiện tiên quyết để có thể sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm an toàn và phù hợp mục đích sử dụng đã được ra đời từ những năm 1969.
– Ra đời đầu tiên là HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Hay còn được gọi là Phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.

– ISO 22000:2005 ban hành ngày 01/09/2005,  HACCP +  ISO 9000 (hệ thống quản lý chất lượng) đưa ra mô hình hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

– ISO 22000:2018 ban hành ngày 19/6/2018. Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Quá trình xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000

Sự phát triển của một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thể hiện một cách tiếp cận chủ động, có hệ thống và hợp lý để giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm, tham khảo quá trình sau:

 • Xác định yêu cầu/ nhu cầu xây dựng ISO 22000
 • Tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp.

Có rât nhiều doanh nghiệp tư vấn về ISO 22000, IPQ chúng tôi cũng là một doanh nghiệp cung cấp về dịch vụ này. Dựa trên nhu cầu và yêu cầu của Doanh nghiệp bạn tìm kiếm lựa chọn doanh nghiệp tư vấn cho phù hợp.

 • Triển khai tư vấn xây dựng & áp dụng
 • Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng của Doanh nghiệp so với yêu cầu ISO 22000, từ đây xây dựng phương án tư vấn.
 • Tiến hành các khóa đào tạo về ISO 22000.
 • Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm phù hợp với Công ty bạn nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000, và các yêu cầu pháp luật, khách hàng.
 • Ban hành áp dụng.
 • Đánh giá nội bộ và khắc phục, cải tiến.
 • Đánh giá chứng nhận:

Hiện nay có hai nhóm doanh nghiệp chứng nhận ( doanh nghiệp chứng nhận theo công nhận trong nước, và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc trong nước chứng nhận theo công nhận quốc tế). Công ty tìm kiếm và lựa chọn đơn vị chứng nhận phù hợp với nhu cầu của Công ty.

 • Duy trì và cải tiến hệ thống của Công ty liên tục.

Bối cảnh bên ngoài và nội bộ Công ty luôn thay đổi, do vậy Hệ thống quản lý môi trường của Doanh nghiệp cũng cần duy trì và cải tiến liên tục cho phù hợp bối cảnh giúp cho Doanh nghiệp đạt được mục tiêu và thỏa mãn khách hàng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật.

Dịch vụ của IPQ.

  IPQ chúng tôi với các chuyên gia có kinh nghiệp tư vấn ISO 22000 lâu năm, đã từng tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp trong nước từ bắc tới nam với các loại hình sản xuất khác nhau.

Hiện chúng tôi cung cấp cả dịch vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo và đánh giá cho ISO 22000. Quý doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ IPQ.