Tổng quan

TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO

Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng […]

Chat với chúng tôi !