Lợi ích ứng dụng Lean

Tăng năng suất và tính linh hoạt

Loại bỏ hao phí

Cải thiện chất lượng

Động viên tinh thần làm việc của nhân viên

Lợi ích tài chính: Tăng doanh thu và giảm được chi phí

Tăng tỉ lệ giao hàng đúng hẹn

Lean là gì?

Được bắt nguồn từ hệ thống sản xuất của Toyota (TPS). Hệ thống này được thiết kế theo nguyên lý nhận diện và loại bỏ tất cả các hoạt động không tạo ra giá trị hoặc các lãng phí trong quá trình sản xuất, chế tạo.

Thuật ngữ “Lean manufacturing” lần đầu xuất hiện năm 1990, trong cuốn “The Machine that Changed the World” (Cỗ máy làm thay đổi thế giới) của các tác giả Daniel Jones, James Womack và Danile Roos. Lần đầu tiên Lean được sử dụng làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình kinh doanh.

Lean trong tiếng Anh có nghĩa là sự tinh gọn, mạch lạc hay liền mạch. Các cấp độ khác nhau bao gồm: lean manufacturing (sản xuất tinh giản), lean enterprise (doanh nghiệp tinh gọn) và lean thinking (tư duy tinh gọn)

Giải pháp của Lean

 Lean tiếp cận theo 5 nguyên tắc sản xuất tinh gọn nhằm nhận diện ra 8 lãng phí, và sử dụng các công cụ của Lean ( 5S; Kaizen; VSM;…) để loại bỏ các lãng phí trong suất quá trình sản xuất, & cung cấp dịch vụ của Công ty để tối ưu hóa lợi ích của khách hàng với chi phí hợp lý nhất.

1- Năm nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Nguyên tắc 1: Giá trị

Nguyên tắc 2: Xây dựng dòng giá trị

Nguyên tắc 3: Tạo dòng giá trị

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống sản xuất theo nhu cầu

Nguyên tắc 5: Hướng tới sự hoàn hảo bằng tinh thần cải tiến liên tục

2 – Tám loại lãng phí trong Lean

  1. Lãng phí Dư thừa
  2. Lãng phí tồn kho
  3. Lãng phí sai lỗi
  4. Lãng phí vận chuyển
  5. Lãng phí quá trình
  6. Lãng phí chờ đợi
  7. Lãng phí thao tác/ hoạt động
  8. Lãng phí nhân lực

Dịch vụ của IPQ

IPQ với đội ngũ chuyên gia được đào tạo và cấp chứng chỉ của Trung tâm năng suất nhật bản (JPC), có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam trên toàn quốc.

Với năng lực và kinh nghiệm của IPQ, hãy để chúng tôi đồng hành cùng Doanh nghiệp của bạn với giải pháp của Lean đạt được mục tiêu của Công ty.