Kiểm soát nhà cung cấp

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP?‎

‎Chất lượng nhà cung cấp (NCC) là khả năng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của NCC sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quản lý chất lượng nhà cung cấp được định nghĩa là hệ thống trong đó chất lượng của NCC được quản lý bằng cách sử dụng cách tiếp cận chủ động và hợp tác.‎

‎Lợi ích tốt nhất của một tổ chức là đảm bảo rằng các NCC dịch vụ hoặc vật liệu của tổ chức đó đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất đồng thời tuân thủ các yêu cầu được thiết lập trước. Điều này thường được thực hiện thông qua việc sử dụng ‎‎hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp – SQM,‎‎ cho phép các công ty giám sát chuỗi cung ứng và kiểm tra hoặc kiểm toán các vật liệu và dịch vụ đều đặn.‎

‎Quản lý chất lượng NCC bắt đầu sớm ngay từ quá trình thiết kế sản phẩm và lựa chọn NCC. Nó tiếp tục trong toàn bộ vòng đời của một sản phẩm và trong suốt thời gian của mối quan hệ với NCC cụ thể đó. Các chiến thuật quản lý chất lượng phù hợp của NCC bao gồm lựa chọn đầu vào (chẳng hạn như nhân công vận hành, yêu cầu thị trường, ngân sách vận hành, nguyên liệu thô và vật tư…), chuyển đổi chúng một cách hiệu lực và hiệu quả thành đầu ra được khách hàng coi là có giá trị.‎

‎Quản lý chất lượng và hiệu suất của NCC vượt ra ngoài việc đảm bảo giá mua thấp hoặc nhận được thỏa thuận tốt nhất về vật liệu. Nó cũng bao gồm:‎

 • ‎Chi phí giao dịch, liên lạc, giải quyết vấn đề và chuyển đổi nhà cung cấp ‎
 • ‎Độ ‎‎tin cậy‎‎ của việc giao hàng của nhà cung cấp, cũng như các chính sách nội bộ của nhà cung cấp (ví dụ: mức tồn kho), tất cả đều ảnh hưởng đến hiệu suất chuỗi cung ứng).

‎LỢI ÍCH CỦA QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP PHÙ HP

‎Đã từng không có gì lạ khi nhiều NCC xếp hàng cho cùng một nguyên vật liệu, thường là do lo ngại về việc hết hàng hoặc mong muốn các NCC cạnh tranh với nhau để giảm giá. Điều này đã nhường chỗ cho việc hợp tác chặt chẽ hơn với một số lượng nhỏ các NCC trong các thỏa thuận dài hạn, theo định hướng hợp tác. ‎

Những lợi ích của quan hệ đối tác nhà cung cấp bao gồm:‎

 • ‎Ít ‎biến động‎ hơn trong đầu vào quá trình quan trọng khi làm việc với ít NCC hơn‎
 • ‎Giảm nhu cầu giám sát liên tục các NCC và sản phẩm nếu các NCC đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc kiểm soát sản lượng của họ‎

Thiết lập một quá trình quản lý nhà cung cấp hiệu quả đòi hỏi:

 • ‎Tin tưởng lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ để chia sẻ chuyên môn, nguồn lực và giảm thiểu rủi ro‎
 • ‎Hiểu biết về vai trò đặc biệt của cả hai tổ chức trong quá trình này‎
 • ‎Hỗ trợ từ sự tham gia của giám đốc điều hành hoặc quản lý cấp trên cả hai công ty liên quan‎

‎QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP VỚI NGƯỜI MUA

Chất lượng, chi phí và giao hàng từ lâu đã được coi là chỉ số chính về quản lý chất lượng và hiệu suất của NCC. Sự xuất hiện của phương pháp tinh gọn Lean đã thêm một khía cạnh có lợi khác cho mạng lưới NCC chất lượng, và gần đây một chỉ số khác đã xuất hiện trong môi trường ngày nay: tính kết nối. Đây là thước đo mức độ kết nối và tích hợp của một tổ chức với chuỗi cung ứng của mình. Để tạo ra một chuỗi cung ứng giá trị tinh gọn nhưng tích hợp, một mối quan hệ và sự hợp tác mạnh mẽ cần phải tồn tại giữa cả nhà cung cấp và người mua. Quan hệ đối tác này bao gồm:

 • Sự sẵn sàng của cả hai bên để thảo luận về các kế hoạch trong tương lai
 • Sẵn sàng hiểu các quá trình kinh doanh của nhau
 • Cam kết chia sẻ chiến lược dài hạn của nhau
 • Một thỏa thuận chia sẻ tiết kiệm chi phí được thực hiện bởi bất kỳ hoạt động chung nào

Phát triển và thực hiện một loạt các sáng kiến truyền thông phải nhằm mục đích cải thiện khả năng đáp ứng của chuỗi cung ứng có thể bao gồm:

 • Loại bỏ các quá trình lãng phí không có giá trị gia tăng và thậm chí cả các hoạt động trong toàn bộ chuỗi cung ứng
 • Xác định và đơn giản hóa các quá trình chuỗi cung ứng quan trọng để nâng cao hiệu quả và hiệu quả tổng thể
 • Hợp lý hóa toàn bộ cơ sở cung cấp
 • Giảm thông lượng và thời gian giao hàng, khắc phục các chức năng phân chia – tách biệt giữa các công ty và thúc đẩy sự kém hiệu quả

CHIẾN LƯỢC “COST OUT” vs “PRICE DOWN”

Trước đây, khi có sự tăng giá nguyên vật liệu, chi phí tăng lên đã được chuyển cho khách hàng. Môi trường ngày càng cạnh tranh ngày nay thường dẫn đến chi phí được truyền lại cho chuỗi cung ứng. Điều này đòi hỏi toàn bộ chuỗi phải liên tục thích ứng và đáp ứng với những thay đổi liên tục về chi phí.

Áp lực giảm chi phí đã buộc các công ty phải tìm ra những cách sáng tạo để cung cấp các sản phẩm hiệu suất cao với chi phí thấp. Điều này đã thúc đẩy các tổ chức đánh giá vai trò của các nhà cung cấp của họ và chuỗi cung ứng như một nguồn tăng lợi nhuận và giảm chi phí. Giảm giá chỉ là một giải pháp ngắn hạn chiến thuật và các tổ chức hiểu rằng có một giới hạn về số tiền mà một nhà cung cấp có thể giảm giá mà vẫn tồn tại. Thay vì tập trung vào chiến lược “price down”, các tổ chức cần sử dụng chiến lược “cost out”. Điều này đòi hỏi một cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng, theo đó một tổ chức làm việc với cơ sở cung ứng của mình để đạt được việc loại bỏ lãng phí thông qua các sáng kiến chung nhằm tạo ra giá trị.

Để tạo ra giá trị đòi hỏi:

 • Sự liên kết của toàn bộ tổ chức, bao gồm cả các NCC có liên quan đến việc hiện thực hóa sản phẩm để đáp ứng các thông số kỹ thuật của khách hàng
 • Một sự thừa nhận rằng giá trị phải được cung cấp cho khách hàng theo cách đảm bảo lợi nhuận và tăng giá trị cổ đông
 • Hiểu biết về mối quan hệ giữa giá cả của sản phẩm hiệu suất của nó
 • Khả năng cung cấp giá trị cho khách hàng bằng cách đạt được sự tích hợp toàn diện kiến thức và kỹ năng của mọi người trong chuỗi cung ứng
 • Hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ các quy trình chuỗi cung ứng

Để tạo ra giá trị, cần có sự hợp tác lớn hơn bởi các tổ chức cho đến khách hàng, cho đến các nhà cung cấp và trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Những cải tiến trong giao tiếp, chia sẻ thông tin và các mối quan hệ này không chỉ có thể tạo ra giá trị mà còn thiết lập các quá trình quản lý chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

Không tìm thấy

Dường như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.

Chat với chúng tôi !