Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

 • Quản lý môi trường tốt hơn làm giảm thiểu sự lãng phí và việc sử dụng nhiên liệu
 • Cải thiện năng suất để cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.
 • Chứng minh sự hòa hợp cho việc mở rộng những cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đáp ứng những nghĩa vụ pháp lý để có được lòng tin lớn hơn của bên hữu quan và khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

ISO 14000 là 1 bộ các tiêu chuẩn liên quan  đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi   trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác.

Lịch sử tiêu chuẩn ISO 14001

– Năm 1992, BSI Group đã công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường đầu tiên trên thế giới, BS 7750.

– ISO 14000: 1996, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) được ban hành.

– ISO 14001: 2004  Soát xét lần 01

– ISO 14001:2015 Soát xét lần 02

Quá trình xây dựng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14001

– Xuất phát từ nhu cầu của Công ty, đôi khi từ khách hàng hoặc với quy mô của Công ty theo luật phải xây dựng Hệ thống quản lý môi trường (EMS), Doanh nghiệp tham khảo quá trình sau:

 • Xác định yêu cầu/ nhu cầu xây dựng ISO 14001
 • Tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp.

Có rất nhiều doanh nghiệp tư vấn về ISO 14001, IPQ chúng tôi cũng là một doanh nghiệp cung cấp về dịch vụ này. Dựa trên nhu cầu và yêu cầu của Doanh nghiệp để tìm kiếm lựa chọn doanh nghiệp tư vấn phù hợp.

 • Triển khai tư vấn xây dựng & áp dụng
 • Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng của Doanh nghiệp bạn so với yêu cầu ISO 14001, từ đây xây dựng phương án tư vấn.
 • Tiến hành các khóa đào tạo về ISO 14001.
 • Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý môi trường phù hợp với Công ty nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 và các yêu cầu pháp luật, khách hàng.
 • Ban hành áp dụng.
 • Đánh giá nội bộ và khắc phục, cải tiến.
 • Đánh giá chứng nhận

Hiện nay có hai nhóm doanh nghiệp chứng nhận ( doanh nghiệp chứng nhận theo công nhận trong nước, và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc trong nước chứng nhận theo công nhận quốc tế).

Công ty tìm kiếm và lựa chọn đơn vị chứng nhận phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

 • Duy trì và cải tiến hệ thống của doanh nghiệp liên tục.

Bối cảnh bên ngoài và nội bộ Công ty luôn thay đổi, do vậy Hệ thống quản lý môi trường của Doanh nghiệp cũng cần duy trì và cải tiến liên tục cho phù hợp bối cảnh giúp cho Doanh nghiệp đạt được mục tiêu và thỏa mãn khách hàng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật.

Dịch vụ của IPQ.

 IPQ chúng tôi với các chuyên gia có kinh nghiệp tư vấn ISO 14001 lâu năm, đã từng tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp trong nước từ bắc tới nam với các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Hiện nay chúng tôi cung cấp cả dịch vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo và đánh giá cho ISO 14001.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp thông tin chi tiết .