QUY TRÌNH TƯ VẤN NĂNG SUẤT

Khách hàng nhận được từ quy trình tư vấn của IPQ

Quá trình tư vấn của IPQ sẽ giúp các giúp các doanh nghiệp cải tiến, nâng cao hiệu quả các nguồn lực Công ty, giúp khách hàng đạt được các mục tục tiêu đề ra. Khi đồng hành cùng với dịch vụ tư vấn Năng suất và Chất lượng của IPQ, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều giá trị sau:

– Dịch vụ tư vấn của IPQ được thực hiện một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

– Khách hàng được theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình tư vấn dễ dàng

– Tạo điều kiện cho thu thập, phân tích, sử dụng và chia sẻ dữ liệu / thông tin với khách hàng.

Quy trình tư vấn

Quy trình được xây dựng và kiểm soát theo chu trình khép kín PDCA (P: Plan; D: Do; C: Check; A:  Action).

Bước 01: Yêu cầu của khách hàng

Khách hàng có nhu cầu về dịch vụ tư vấn năng suất – chất lượng, tin tưởng và lựa chọn IPQ

IPQ gửi kế hoạch tư vấn tổng quát cho khách hàng.

Bước 02: Khảo sát sơ bộ

 IPQ tiến hành khảo sát:

– Làm rõ các mong muốn và yêu cầu của khách hàng

– Dựa trên yêu cầu mong muốn của khách hàng, IPQ khảo sát tổng quát nguồn lực, hoạt động kinh doanh sản xuất, … của Doanh nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo khảo sát, IPQ và Khách hàng thống nhất phạm vi & mục tiêu dự án

=> IPQ đồng hành cùng quý Doanh nghiệp.

Bước 03: Đào tạo

 IPQ tiến hành đào tạo tổng quát về năng suất và chất lượng cho Doanh nghiệp.

Bước 04: Đánh giá chi tiết thiếu hụt

IPQ tiến hành khảo sát & đánh giá chi tiết thiếu hụt dựa trên Mục tiêu của dự án đã thống nhất tại bước 02.

Sử dụng phương pháp phỏng vấn, quan sát và xem xét tài liệu hồ sơ, căn cứ theo cấp độ tiêu chuẩn quốc tế của các phương pháp luận như Lean/ Six Sigma/ TOC/… để Đo lường & phân tích các chỉ số năng suất và tài chính (nếu có).

Bước 05: Phát triển giải pháp

Phân tích vấn đề và phát triển giải pháp cải tiến cùng khách hàng trên cơ sở của phương pháp tương ứng từ Lean; Six Sigma; Toc; …

Báo cáo đề xuất và thống nhất giải pháp cùng Khách hàng.

Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai giải pháp cải tiến năng suất.

Bước 06: Triển khai thực hiện

 Triển khai thực hiện giải pháp cải tiến năng suất theo kế hoạch thống nhất tại bước 05.

Bước 07: Đánh giá kết quả thực hiện

 Đánh giá hiệu lực và xác nhận hiệu quả thực hiện cải tiến với mục tiêu của dự án đã cam kết ở bước 02.

Bước 08: Bảo hành & hỗ trợ duy trì cải tiến

 IPQ bảo hành dự án triển khai và hỗ trợ khách hàng duy trì cải tiến.

Dịch vụ của IPQ

IPQ với đội ngũ chuyên gia được đào tạo và cấp chứng chỉ của Trung tâm năng suất nhật bản (JPC), có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam trên toàn quốc.

Với năng lực và kinh nghiệm của IPQ, hãy để chúng tôi đồng hành cùng Doanh nghiệp của bạn với giải pháp hiệu quả đạt được mục tiêu của Công ty.

 

 

Stay updated on translation news    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Chat với chúng tôi !